Střední Chorvatsko

Ticho a relaxace na venkově

Vnitrozemské Chorvatsko je oázou klidu, kde mírné kopce skrývají staré lesy, vinohrady a řeky Sávu, Drávu a Muru, které skýtají osvěžení v letních vedrech.

Tento region, který se rozkládá na sever a severozápad od chorvatského hlavního města, skrývá řadu středověkých měst, jako jsou Koprivnica nebo Varaždín, venkovské zámky jako je Trakošćan, a lázně s termální vodou, které jsou ideální destinací, když potřebuje obnovit energii a životní elán.

Antun Cerovečki

Kde je barva romance zelená

Kam jít

Po stopách šlechtických vil

Kdysi dávno příslušníci vysokých společenských vrstev, vážení pánové a šlechta, při hledání krásy a pohodlí zbudovali v pečlivě vybraných lokalitách zámky a rodinná sídla obklopená zahradami, parky a promenádami. Šlechtické vily vás provedou překrásnými kopci a zdobnými rovinami až k šlechticko-hospodářskému komplexu Jelačićových Nových dvorů, k zámku Lužnice v Zaprešići, k impozantnímu hradu Veliki Tabor nedaleko Desiniće, k romantickému Trakošćanu, hrdému hradu Zrinských v Čakovci, zámku se dvěma věžemi Gornja Rijeka a mnohým dalším zámkům a hradům rozesetým po okolních kopcích, které kdysi představovaly centrum kulturního a politického života. Vykročte do minulosti návštěvou cenných ukázek rurálního stavitelství v Kumrovci, seznamte se se světem starobylých předků člověka v jedinečném Muzeu neandrtálců v Krapině, které se nachází u samotného naleziště, nebo se oddejte umění ve vesnici Hlebine – kolébce naivního umění. Oddejte se šlechtickým vilám, ať vám vypráví o dějinách a zavedou vás na romantickou cestu do dávných časů rozkoše a pozlátka šlechty.

1
POI image

Kalnik

Kalnik se nachází na pomezí oblastí Zagorje, Prigorje a Podravina, asi 80 km od Záhřebu. Na návštěvníky zde čekají malebné lesy, naučná stezka a zříceniny dvou hradů.

2
POI image

Lonjsko polje

Sáva při své cestě z Alp a Dinárské horské soustavy vydatně zaplavuje louky a lesy Lonjského polje, přičemž vytváří vynikající podmínky pro život ptáků a tření ryb. Jedná se o území, na němž se nevšedně doplňují nedotčená příroda a tradiční architektura.

3
POI image

Medvednica

Toto lesnaté pohoří nad Záhřebem skýtá kilometry stezek a lyžařské centrum na kopci Sljeme. Mezi atrakce Medvednice patří také jeskyně: nejzajímavější z nich je Veternica se svými průrvami, vodopády a krasovými útvary.

4
POI image

Muzeum Stará vesnice v Kumrovci

Tento zajímavý skanzen zachovalých venkovských stavení postavených koncem 19. a začátkem 20. století. Zobrazuje tehdejší život v okolí řeky Sutly a témata jako jsou zagorské svatby, tkaní, hrnčířství či výroba konopí a pečení chleba. 

5
POI image

Daruvar – oáza wellnessu

Kromě známých lázní Daruvar pěstuje imidž zeleného města; zdobí ho květinové zahrady a staleté stromy, zděděná i získaná hodnota a krása.

6
POI image

Ekomuzeum Mura

Ekomuzeum Mura nabízí mozaiku biologické rozmanitosti pod ochranou UNESCO a krajinné a kulturní zajímavosti, tradiční moudrosti, které střeží pohostinní starousedlíci a etnologicky zabarvené tradiční přehlídky.

7
POI image

Ludbreg – Centrum světa

Je pravdou, že se mnohá světová města nacházejí na koncentračních kruzích, jejichž střed je právě v Ludbregu.

8
POI image

Marija Bistrica

Marija Bistrica je největším mariánským poutním místem v Chorvatsku, umístěná v Chorvatském záhoří, vzdálená asi 30 km od Záhřebu.

9
POI image

Međimurje

Říká se mu i Zahrada Chorvatska, zeleň jeho kopců a nížin přerušuje modř menších jezer a dvou velikých umělých jezer...

10
POI image

Muzeum krapinských neandertálců

Jedinečné Muzeum krapinských neandertálců bylo otevřeno v roce 2010 a nachází se v blízkosti jednoho z největších paleontologických nalezišť v Evropě. Jedná se o expozici zasvěcenou neandrtálcům a dějinám Země od jejího zrodu do moderní doby.

11
POI image

Pevnost v Sisaku

Tato dobře zachovalá středověká pevnost je zajímavou připomínkou bouřlivých časů, jejíž přitažlivost nespočívá jen v samotném vzhledu, ale také v umístění mezi loukami na březích Kupy a Sávy. 

12
POI image

Samobor – Ráj gurmánů

Samobor, kromě oslav Masopustu, proslul také mezi gurmány díky lahodným krémovým řezům zvaným „kremšnite“.

13
POI image

Staré římské město Andautonia

Staré římské město Andautonia leželo na území dnešní vesnice Ščitarjeva, mezi Záhřebem a Velikou Goricí. Kdysi to bylo obchodní, hospodářské a kulturní centrum na římské státní cestě

14
POI image

Varaždin

Varaždin je centrem a sídlem Varaždinské župy. Velmi rozmanité a bohaté kulturní dědictví připadá prošlým časům a vládcům. To je město muzeum, město výstav, módy, město školáků a studentů, město moderního života.

15
POI image

Veliki Tabor

Nachází se v obci Desinić v kraji Hrvatsko zagorje.  S hradem „Veliki Tabor“ je spojena jedna z nejznámějších chorvatských pověstí. Je to příběh o lásce Veroniky Desinićové a Bedřicha (Fridricha) pána z Celje, která má nešťastný konec.

16
POI image

Zámek Trakošćan

Zámek Trakošćan je nepochybně jedním z nejkrásnějších zámků v Chorvatsku a určitě tím nejromantičtějším.

Bojan Haron Markičević

Po stopách podzemních tajemství

 

Některá tajemství čekají na své odhalení miliony let. Hluboko ve skalách je zanechaly živé bytosti v prehistorické době, kdy zde byl oceán. Ivanić Grad své tajemství odhalil světu. Projíždět dnes po stopách podzemních tajemství je neobyčejný zážitek ze života, který se zastavil kdysi v dávných časech. Při setkání se selským živlem, který je posledním příkladem zapomenutého skromného života, ve zvlněné přírodě, v níž se střídají pastviny a hory, kde se čas počítá podle polohy slunce a k návštěvě vás zvou četné rybníky a loviště, tam odhalíte přírodní stránku svého bytí. Grilování u rybníka s rodinou je vítanou kratochvílí v blízkosti městských center jako jsou Bjelovar, Đurđevac, Virovitica, Garešnica, Kutina nebo Novska. Dále po proudu od Sisaku řeka Sáva napájí lesy a louky podivuhodné park Lonjsko polje a stává se tak královskou kolébkou pro ryby a vzácné druhy ptáků. Mezi krásami kopců leží zemědělský kraj, jehož gastronomické úspěchy vám k ochutnání nabízí Vrbovec, Bjelovar, Đurđevac a Veliki Zdenci. V Daruvaru a Lipiku se odedávna tělo a duše posilňují prvotřídním vínem i termálními prameny.

Damir Bakarić

Odjakživa jste toužili po odpočinku daleko od letního vedra a středozemní vřavy, v idylickém a klidném zeleném kopcovitém kraji, bohatém stoletými lesy, vinohrady a řekami!

Dáváte přednost tiché a příjemné atmosféře kontinentu, která vede od romantických středověkých hradů, letních zámků a kurií až k termálním pramenům, lázním a poutním místům? Vydejte se na sever od Záhřebu a užívejte v dobrodiní středního Chorvatska.
Ivo Biočina

Užívejte v idylických okamžicích ve městech středního Chorvatska

Pro začátek se vydejte od Chorvatského záhoří, idylického kopcovitého kraje zpřetínaného horami a řekami a najděte Krapinu, známé naleziště ‘Krapinského pračlověka’. Nachází se v kraji, který je odjakživa známý četnými termálními prameny, jako jsou nedaleké Tuheljske a Stubičke toplice a ve světě ji proslavil prof. Dragutin Gorjanović-Kremberger, když v roce 1899 na kopci Hušnjakovo objevil pozůstatky diluviálního člověka, ve vědě známého pod jménem Homo sapiens neanderthalensis.

Reci Da d.o.o. Čakovec
V kraji, který se pyšní největší koncentrací zámků po údolí Loiry ve Francii, najdete malebné středověké hrady a překrásné barokní zámky, jejichž návštěvu nezapomeňte obohatit velkolepou gastronomickou nabídkou a samozřejmě i kapkou zdejších ušlechtilých vín.

Pokud vás zajímá náboženský turizmus a duchovní posilnění v největším mariánském poutním místě v Chorvatsku, do kterého již více než 300 let proudí ročně kolem 800 000 věřících z celého světa a v roce 1998 ho navštívil i samotný papež Jan Pavel II., zamiřte do Marie Bistrice.

 

Nejbaroknější ze všech chorvatských měst, Varaždin, je opravdovým zeleným městem. S upravenými parky a významným památníkem zahradní architektury – hřbitovem, jehož tuje jsou zformované do paravánů a arkád podle vzoru francouzského Versailles, Varaždin je město hudby, umění, řemesel a obchodu a dvou významných festivalů, které se pořádají v září: Festival barokní hudby a osobitého Špancirfestu – festivalu uličních prochazečů.

Zoran Jelača
Kromě toho, že je známý svojí kulturní nabídkou a dokonce 354 registrovanými kulturními památkami, varaždinský region je slavný ještě svým lesoparkem Trakošćan se známým zámkem-muzeem a třemi geologicko-paleontologickými přírodními památkami se třemi jeskyněmi, svědky kontinuity tisícileté přítomnosti člověka na tomto území.

Nedaleko Varaždinu se nachází Ludbreg, známá eucharistická svatyně Přesvaté Krve Ježíšovo, jediná svatyně v Chorvatsku ale i jedna z mála na světě, kterou písemným ediktem založil sám papež a povolil veřejné uctívání sv. Relikvie poté, co v kapličce zámku Batthyany v roce 1512 došlo k zázračnému zjevování Přesvaté Krve Ježíšovo. Lepoglava, městečko do jejíž bohaté kulturní historie se nejvýznamněji zapsal pavlánský řád stavbou kostela a kláštera, je i místem vzniku slavné krajky, která pro svoji originalitu a umělecké provedení získala na světové výstavě v Paříži roku 1937 zlatou medaili.

Davorin Mance
Pokud chcete najít jedno z mála míst, kde si ještě můžete vyzkoušet říční rýžování zlata, užívat v lázních Sv. Martina, bezstarostně jezdit na kole po cyklostezkách a ochutnávat vynikající vína, vydejte se na nejzazší sever na trojmezí Slovinska, Maďarska a Chorvatska a seznamte se s Mezimuřím a jeho hlavním městem Čakovcem.

Jestli jste jedním z milovníků naivního umění, tradice a folkloru, starých řemesel a zvyků, ať vás cesta zavede na východ od Záhřebu, na prostor Podraviny v červnu, kdy se zde pořádají tři veliké etno-akce – v Koprivnici, Đurđevci a Križevcích. Ohraničená řekou Dravou a pohořím Bilogory a Kalniku, Podravina je bohatým rybolovným a lovným územím s upravenými cyklostezkami, které vedou překrásnou krajinou podél jezera Šoderice a kolébky naivního malířství – místa Hlebine.