Salona

Salona

Centrem Dalmácie byla v antickém období Salona, starobylé město obklopené pohořím Kozjak a Mosor, kterým protéká řeka Jadro.
To dosvědčují impozantní hradby s věžemi a bránami, fórum s chrámy, divadlo, správcův palác, amfiteátr a jedinečné památky biskupského sídla i ranně křesťanské kostely na hřbitovech, kde jsou pochováni salonští mučedníci (Manastirine, Kapljuć, Marusinac). Většina nálezů ze Salony je uložena v Archeologickém muzeu ve Splitu. Tato významná lokalita nedaleko Splitu, je největším komplexem antických památek v Chorvatsku a navštěvuje ji veliký počet turistů během celého roku.

Kontakt

Solin
Dalmácie - Splitská Oblast