Vidova gora na Brači

Vidova gora na Brači

Nejvyšší hora na jaderských ostrovech

Vidova gora (Vítova hora) na ostrově Brači je nejvyšší horou na ostrovech Jaderského moře a jedním z nejkrásnějších vyhlídkových míst na Jadranu. Má tvar podlouhlého krasového hřebenu podél jižního pobřeží Brače, jehož úbočí mají velmi rozdílný ráz. Jižní svahy padají příkře do moře směrem k Bolu, severní strana se zvolna svažuje jako mírně nakloněná krasová náhorní rovina široká kolem deseti kilometrů. Je přitom z větší části pokryta řídkou trávou, středomořskou macchií a v oblasti Kneževravan pod Vidovou gorou také borovým lesem. Rozsáhlá náhorní rovina zaujímá více než polovinu území ostrova a je zcela neobydlená a pustá, neboť se všechna větší osídlená místa, kromě Nerežišća, nacházejí na pobřeží. Brač proslul ve světovém měřítku bílým mramorem, který se zde na více místech těží a zpracovává.

Vidova gora
Alan Čaplar

Výstup na Vidovu goru je vděčným zpestřením každé turistické návštěvy ostrova Brače. Dostanete se k ní po asfaltové silnici, jež vede z náhorní roviny Kneževravan nedaleko obce Nerežišća. Turististická stezka z Bolu je mnohem atraktivnější, ale i náročnější. Vše je dobře značeno, takže se nemusíte bát, že zabloudíte. Turistické značení v Bolu začíná u kostela Gospe od Karmela, protíná příjezdovou silnici do Bolu a vede opuštěnou vískou Podborje a krasovým terénem až na vrchol. Výstup může být v letních měsících náročný, neboť vyžaduje zdolání výškového rozdílu 780 metrů v náročném terénu.

 

Na nejvyšším bodě Brače stojí dvanáctimetrový monumentální kříž z bílého bračského vápence, telekomunikační objekt a taverna Vladimir Nazor. Okolí vrcholku sloužilo v dávných dobách ke kultovním účelům a pozůstatky dvojitých obranných hradeb dávají tušit, že se zde nacházelo ilyrské opevnění. Vrchol bývá nazýván též Vidovica, nebo Sveti Vid, respektive Sutvid podle středověké kapličky sv. Víta, jejíž pozůstatky leží sto metrů pod vrcholem.  

 

Z vrcholu se skýtá výhled na jižní pobřeží ostrova s pásem zeleně kolem Bolu. Pohled zvláště přitahuje Zlatni rat, úzký písečný mys, který se jako hrot zatíná v délce 600 metrů do modravé mořské hladiny. Bol pod Vidovou gorou byl kdysi rybářskou osadou, dnes se jedná o mondénní turistickou destinaci na jižním pobřeží Brače s několika hotely, hřišti a hezkými plážemi.

Vidova gora
Alan Čaplar

Na skalnatých strminách Vidovy gory se nedaleko Murvice u Bolu nachází zajímavá Dračí jeskyně (Zmajeva špilja). Vede k ní neznačená stezka, kterou odedávna využívali pastýři, a dnes i turisté. Jeskyně je dlouhá jenom asi dvacet metrů, ale vyznačuje se hojnými připomínkami někdejšího pobytu poustevníků. Po levé straně je do skály vytesán drak, nejznámější z řady zdejších skalních reliéfů. V jeskyni se rovněž nacházejí pozůstatky kapličky a obydlí poustevníků, kteří zde žili v minulých staletích.

Vidova gora
Alan Čaplar

Ještě přitažlivějším místem spjatým s poustevnickým životem je takzvaná poustevna Blaca, ukrytá v kaňonu, který se v délce 4 kilometrů zarývá do hloubky Brače. Jedná se o klášter založený v roce 1551 stoupenci slovanské liturgie, kteří uprchli před Turky ze svého původního působiště v obci Povlje, aby zde pokračovali ve své činnosti. V dnes již opuštěném klášteře lze spatřit 12 tisíc starých knih, mapy, lejstra, notové zápisy a etnografické výstavní předměty, tiskárnu, teleskop nebo klavír. K působivosti kláštera přispívá výraznou měrou jeho malebná poloha na úpatí skály ve strmém a skrytém kaňonu v neobydlené krasové části Brače, 3,5 kilometrů od moře.

 

Není se sem možné dostat autem, ale pouze pěšky po cestě z Knežeravni. Od kláštera vede turistické značení směrem na sever do Nerežišće a na vrchol Vidovy gory. K jejímu zdolání budete odsud potřebovat tři hodiny.