Diokleciánuv palác a středověké centrum Splitu

Diokleciánuv palác a středověké centrum Splitu

Císařův palác je jedna z nejvýznamnějších staveb pozdní antiky. Stavba má dochované četné původní části i celky a zároveň se na svou dobu vyznačuje originálními prvky, které předznamenaly byzantské, ranně křesťanské, středověké umění. Katedrála byla postavena ve středověku a na její výstavbu byl použit materiál z budovy antického mauzolea. Románské kostely z dvanáctého a třináctého století, středověké pevnosti a gotické, renesanční a barokní paláce se nachází uvnitř románských hradeb a vytváří tak harmonický celek.