Žumberak

Přírodní park

Žumberak

Na západ od Záhřebu se nachází přírodní rezervace Žumberak – Samoborsko gorje. Vyznačuje se krasovými jevy, které jsou atypické pro oblast podél Panonské nížiny: hlubokými kaňony, bystrými říčkami plnými peřejí a rozsáhlými květinovými loukami. Charakteristickým rysem Žumberku je rovněž skutečnost, že i ve vyšších horských polohách žijí lidé v malebných vesnicích na strmých kopcích. Většinou se jedná o potomky proslulých chorvatských strážců moře zvaných uskoci, kteří pocházejí z města Senje na pobřeží Kvarnerského zálivu. Jelikož je část z nich řeckokatolického vyznání, tak zdejší vesnice krášlí četné malebné kostelíky. Jeden z nich stojí i na nejvyšším vrcholu pohoří Žumberačka gora, kterým je 1 102 m vysoká Sveta Gera. Na některých místech se pak jeden vedle druhého tyčí římskokatolický i řeckokatolický kostel, jako je tomu ve vesničce Dojutrovica. Úpatí pohoří Žumberak – Samoborsko gorje je pozvolné, zvláště vinorodná oblast Plešivica. Pro Samoborsko gorje jsou charakteristické i trsy vinné révy harmonicky zasazené do krajiny a četné hrady na okolních kopcích, například starý Samobor.