Ekomuzej Batana

Ekomuzej Batana

Projekt Ekomuzej Batana iz Rovinja upisan je u UNESCO-ov Registar najboljih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta kao prvi hrvatski projekt u spomenutom Registru.

 

Ekomuzej Batana (2004.) jedinstven je projekt očuvanja lokalne maritimne kulture Rovinja, temeljen na poštivanju tradicije, uvažavanju suvremenih društvenih potreba te sinergiji čovjeka i okoliša. Njegova inovativnost leži u aktivnom angažmanu lokalne zajednice u njegovanju nematerijalne i materijalne kulture te zajedničkom upravljanju svim ekomuzeološkim sastavnicama. Glavni elementi Ekomuzeja Batana su:

 

  • Kuća o Batani, lokalnog naziva muòstra, koja predstavlja središnji interpretacijski i dokumentacijski centar
  • Mali škver, lokalnog naziva peîcio squèro, postavljen na gradskoj rivi, gdje se ljeti grade batane kombinirajući na najbolji način javnu prezentaciju i održivost gradnje batana kao načina života
  • Spacio Matika integrirana je u Ekomuzej 2006. godine kao jedna od posljednjih rovinjskih kantina gdje se lokalna zajednica zajedno s gostima okuplja i njeguje lokalnu gastronomiju, rovinjski istroromanski dijalekt i lokalni glazbeni izričaj (jedinstvene àrie da nuòto i bitinàde koje karakterizira polivokalna imitacija glazbenih instrumenata kao pratnja solistu).

Osim upravljanja fizičkim prostorima, Batana organizira brojne aktivnosti koje doprinose očuvanju maritimne nematerijalne i materijalne kulture. Aktivnosti su vezane uz edukaciju i financijsku podršku kalafatima i vlasnicima tradicijskih brodica, dječje radionice i izlete batanom. Ipak, najpopularnije aktivnosti zacijelo su tradicionalno porinuće batane u more te Rovinjska regata osnovana 2006. godine s ciljem revitalizacije tradicijskih plovila na sjevernom Jadranu te poticanja međunarodne suradnje. Uz brojna priznanja koja su mu dodijeljena u sektoru kulture, Ekomuzej Batana prepoznat je i kao visokokvalitetan kulturno-turistički projekt koji lokalne kulturne resurse rekreira i promiče za turističke potrebe na odgovoran i održiv način.

 

 

UNESCO

https://ich.unesco.org/en/BSP/community-project-of-safeguarding-the-living-culture-of-rovinj-rovigno-the-batana-ecomuseum-01098

Kontakt

Istra