Dawne rzymskie miasto Andautonia

Dawne rzymskie miasto Andautonia

Dawne rzymskie miasto Andautonia znajdowało się w dzisiejszej wiosce Ščitarjevo, między Zagrzebiem i Veliką Goricą, dawne centrum handlowe, gospodarcze i kulturalne na rzymskiej drodze państwowej Siscia – Poetovio (Sisak – Ptuj). Zburzone zostało w 5 wieku podczas wędrówek ludów. Dotychczasowe wykopaliska odkrywają pozostałości ulicy, term, stary kamień młyński, znalezione zostały liczne monety, biżuteria, naczynia, lampki olejne, rzeźby i freski i inne.