Kanfanar

Kanfanar

Kanfanar – malebné miesto vo vnútrozemí Istrie. Ak sa vydáte po jeho okolí či už peši, na bicykli alebo autom, zaiste objavíte mnohé krásy. Stredoveký hrad Dvigrad, pamiatka nultej kategórie, Romualdova jaskyňa - miesto výskytu troch tisícok netopierov alebo chránená prírodná rezervácia Limský kanál. 
Zúčastnite sa na pravej turistickej istrijskej atrakcii, ktorá sa koná vždy v poslednú sobotu mesiaca júla - tradičnej ľudovej slávnosti Jakovljevo, ktorá je zároveň výstavou najväčieho istrijského turovitého zvieraťa boškarin. Vnady istrijskej kuchyne môžete odhaliť na niekoľkých vidieckych hospodárstvach a športový apetít utíšiť výletom na svahy Ladićevých krugov a ďalšie turistické chodníky v prekrásnom istrijskom prostredí.

Kontakt

Istria