Veža Lotrščak

Veža Lotrščak

Kedysi hlavná mestská veža, je dnes jedným z ochranných znakov mesta Záhreb. Je najlepšie zachovaným objektom obranného systému mesta, a z rozhľadne je nádherný výhľad na Záhreb a bližšie okolie. Veža bola postavená v polovici 13. storočia a názov Lotrščak dostala preto, lebo sa v nej nachádzal zvon, „campana latrunculorum“ alebo „zvon zlodejov“, ktorý sa ohlasoval každý večer pred zatváraním mestskej brány. Už vyše sto rokov každý deň z veže Lotrščak vystrelí delo, ktoré ohlasuje poludnie.