Ivo Biočina

Rijeka

Prístav rozmanitosti

Európske hlavné mesto kultúry 2020

Rijeka bola vždy prístavom prijímajúcim rozličné vplyvy prichádzajúce po mori z rôznych svetových strán, takže výber prívlastku „Prístav rozmanitosti” bol pre titul Európske hlavné mesto kultúry jasným favoritom.

 

V Rijeke vždy vládol živý ruch udávajúci rytmus odporu a zmien. Aj preto zrejme odtiaľ pochádzajú niektoré z najzvučnejších mien chorvátskej hudobnej a umeleckej scény. A v roku 2020 Riječanky a Riječania, spolu s celým okolím tohoto niekdajšieho priemyselného centra regiónu, nebudú hovoriť jazykom umenia len o tvorivom bohatstve svojej metropoly, ale sa pokúsia znovu v 21. storočí zadefinovať tým najkrajším možným spôsobom.

Ivo Biočina

Históriou pestrá Rijeka je predovšetkým prístavným mestom s mnohými pozostatkami slávnej priemyselnej minulosti, ktoré umelci spolu s občanmi všetkých generácií a s návštevníkmi mesta pretvárajú na mestské ohniská kultúry.

Najznámejší chorvátski umelci sa svojimi projektmi, eventmi, vystúpeniami aj v spolupráci s miestnymi obyvateľmi pokúsia zmeniť Európu a svet, alebo aspoň povedomie ich obyvateľov prostredníctvom troch nosných tém: voda, práca a migrácie.

Tieto také aktuálne celosvetové a zvlášť celoeurópske témy budú tematizované siedmymi smermi: Slané a sladké, Lungomare art, Kuchyňa rozmanitosti, Dopolavoro(tal.: po práci), Čas moci, Detský dom a 27 susedstiev.

 

Medzi mnohými aktérmi sa tu vynímajú mená ako Idis Turato, Igor Eškinja, Damir Martinović Mrle, Numen/For use te Davor Sanvincenti. Časti mesta sa zmenia na umelecké oázy, a to so stálymi expozíciami a projektami meniacimi Rijeku na celkom novú metropolu, tak ako tomu bolo aj doteraz v prípade hlavných miest kultúry.

 

Prílev financií napomôže rozvoju metropoly a spill over efekt odrazí aj na priľahlé sídla, takže sa niektoré časti programu budú konať aj v Lošinji, Brseči, Crikvenici, Lopare, Baške, Lovranskej drage a ďalších susedstvách Rijeky.

Petar Fabijan / TZ Rijeka

Vyše sto miliónov eur, to určite nie sú malé peniaze, no zapojenie občanov a turistov, aby svojím pričinením zmenili svoje okolie a celkovo si zlepšili životné podmienky realizáciou všetkých programov, to sa nedá merať číslami.

TZ Rijeka

Európske hlavné mesto kultúry je dnes najvýznamnejším kultúrnym projektom EÚ, ktorým sa viac ako úspešne uskutočňuje idea zakladateľov o kultúrnej výmene, a nielen výmene tovaru, v rámci členských krajín, medzi národmi, umelcami a nakoniec aj medzi spoluobčanmi a susedmi.

Časť týchto prostriedkov bude smerovať aj do infraštruktúrnych projektov. Tak sa napríklad bývalá továreň Rikarda Benčića stane novým chrámom rijeckej kultúry, zatiaľ čo sa inštitúcie, ako sú Múzeum mesta Rijeky, Múzeum súčasného a moderného umenia, Mestská knižnica a Dom detí odejú do nového rúcha a stanú sa tak vlajkovými loďami kultúrneho života v Rijeke.

Goran Razić

Kultúra je generátorom zmien a, samozrejme, za plnej účasti obyvateľov mesta, by mala a musí zlepšovať život ľudí, ale aj život mesta a jeho okolia, a urobiť ho šťastnejším a plnohodnotnejším.