Diokleciánov palác a stredoveký Split

Diokleciánov palác a stredoveký Split

Cisársky palác je jedným z najvýznamnejších diel neskoroantickej architektúry, nielen čo sa týka zachovalosti jednotlivých častí a celkov, ale i radom originálnych architektonických foriem, ktoré už nesú prvky nového ranokresťanského, byzantského a ranostredovekého umenia. Katedrála je postavená v stredoveku z materiálov pochádzajúcich z trosiek antického mauzólea. Vo vnútri rímskych hradieb sa nachádzajú aj ranorománske kostoly z dvanásteho a trinásteho storočia, stredoveké pevnosti ako aj gotické, renesančné a barokové paláce, tvoriace spolu jeden harmonický celok.