Praveké a staroveké bukové lesy Karpát a iných regiónov Európy

Praveké a staroveké bukové lesy Karpát a iných regiónov Európy

Spolu s deviatimi krajinami: Albánskom, Rakúskom, Belgickom, Bulharskom, Talianskom, Rumunskom, Slovinskom, Španielskom a Ukrajinou, si Chorvátska republika zapísala 7. júla 2017 rozšírenie sériovej nominácie „Praveké a staroveké bukové lesy Karpát a iných regiónov Európy” do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

 

Rozšírenie sériovej zahraničnej nominácie zahrnulo 63 oblastí bukových lesov, kde sa  Chorvátska republika zúčastnila s troma oblasťami, v národných parkoch Severný Velebit a Paklenica. Ide o 1.289,11 hektárov bukových lesov, ktoré sa v Národnom parku Severný Velebit nachádzajú v Prísnej rezervácii Hajdučki a Rožanski kukovi ako aj  2.031,87 hektárov lesa v oblastiach Suva draga-Klimenta a Oglavinovac-Javornik v Národnom parku Paklenica. Výnimočnosť navrhnutých pravekých a starovekých bukových lesov v národných parkoch Severný Velebit a Paklenica sa zakladá na ich originalite, geografickej polohe, veku, zvláštnosti a veľkosti.

Zahrnutie do Zoznamu svetového dedičstva je potvrdením, že o prírodné krásy Chorvátska je postarané najlepším spôsobom s cieľom ich ochrany pre budúce generácie, a že Chorvátsko svojou bio rôznorodosťou a prírodnými krásami patrí medzi najbohatšie európske štáty.