Stećci – stredoveké náhrobné kamene

Stećci – stredoveké náhrobné kamene

Velika a Mala Crljivica, Cista Velika, 16º 53΄ 33,97˝ E, 43º 30΄ 57,48˝ N

Dubravka – Sv. Barbara, Konavle,  18º 25΄ 20,57˝ E, 42º 32΄ 30,42˝ N

 

Takzvané stećci – stredoveké náhrobné kamene sú väčšinou vyrezané z vápenca, majú obdĺžnikový tvar s plochým, alebo špicatým koncom, a možno ich nájsť v ležiacej alebo vzpriamenej polohe. Stećci boli často zdobené nápismi, alebo jednoduchými obrázkami ako sú špirály, oblúky, hviezdy, alebo náboženské symboly, ale aj zložitejšími motívmi, ako sú zvieratá a rytierske turnaje, a najznámejším je motív človeka so zdvihnutou pravou rukou. Predpokladá sa, že typ zdobenia závisel od umelca, ktorý vyrobil stećak – náhrobný kameň, ale aj od samotného zosnulého, lebo náhrobné kamene stećci boli vyrobené podľa osobných želaní. Výskumy ukazujú, že prvé náhrobné kamene boli vyrobené v druhej polovici 12. storočia, a že vrchol zažili v 14. a 15. storočí. Začiatkom 16. storočia sa úplne prestali používať.

 

V Chorvátsku sa zachovalo 4000 náhrobných kameňov – stećaka na dvoch nekropolách. Nekropolami sú Velika a Mala Crljivica, Cista Velika a Dubravka/sv. Barbara, Konavle. Miesto Mala Crljivica sa nachádza okolo 55 km východne od Splita, tak asi hodinu cesty autom. Miesto Dubravka sa nachádza hodinu cesty autom južne od Dubrovníka.