Grottan Vela špilja

Grottan Vela špilja

På berget Pinski rats sydliga sluttningar har det påträffats en arkeologisk fyndplats, Vela špilja (grottan), som vittnar om att människor levde i denna trakt redan på förhistorisk tid (ca 3200 f Kr). Från platån framför ingången till grottan sträcker sig utsikten över nästan hela viken i Vela Luka, den västra delen av Blatsko polje och det öppna havet över Vis, Sveti Andrijea, Biševo och ända till Sušac och Lastovo. På de närliggande kullarna kan man vid vackert väder se Palagružaöarna och på den andra sidan ön Hvars södra delar och Pelješac samt berget Biokovos höjder.

Kontakt

Dalmatien - Dubrovnik